Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg

”Gândul și mâinile te transformă în OM MARE”

Localizare

Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg este situat în centrul localității cu același nume, pe strada Calea Urziceni – nr.5. În această incintă funcționează:

  • grădinița cu program normal (GPN) Fierbinți-Târg;
  • grădinița cu program normal (GPN) Grecii de Jos – pe termen determinat până la finalizarea modernizării clădirii sale;
  • învățământul primar (0-IV) Fierbinți-Târg;
  • învățământul primar (0-IV) Fierbinții de Sus – pe termen determinat până la finalizarea modernizării clădirii sale;
  • învățământul gimnazial (V-VIII);
  • învățământul liceal (IX-XII cursuri de zi și IX-XIII FR/Seral;
  • învățământul profesional (IX-XI);
  •  clădirea secretariatului construită în 1953.

Scurt istoric

În perioada interbelică a funcționat în fiecare sat din Fierbinți-Tîrg -pe atunci comună- câte o școală primară, pentru care s-au construit localuri proprii înca din anii 1910-1915.

Tot în perioada interbelică au fost înființate și au funcționat o școală de meserii și un gimnaziu industrial, transformat între anii 1946-1948 în gimnaziu unic cu profil de cultură generală.

În anul 1948 a fost înfiintata Școala Elementară de șapte clase Fierbinți-Târg care a școlarizat, în clasele V-VII, elevii din comunele Fierbinți, Dridu, Micșunesti și Grădiștea. În același an, a fost înființată și o școală medie tehnică cu durata de patru ani.

În anul 1953, a fost înființată școala medie mixtă Fierbinți, care avea profil de cultură generală, cu durata de 10 clase.

În 1963 a fost înființat Liceul de cultură generală Fierbinți, cu câte două clase paralel, una cu profil real și cealaltă cu profil umanist. Acesta a fost reprofilat în 1977 in Liceul Agroindustrial Fierbinți.

Din 2012 până în prezent funcționează sub titulatura de Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg.

Structura organizatorică

LICEUL TEHNOLOGIC FIERBINȚI-TÂRG, ca instituţie de învăţământ, are în componeneţă următoarele structuri:

Baza materială

     Școala deţine 42 săli de clase, cabinete şi laboratoare dotate cu mobilier modern, echipamente multimedia și conexiune la internet. De asemenea elevii pot beneficia de acces la cantină și internat. Activitatea de instruire practică se desfăşoară într-un atelier tehnologic de electrotehnică, 1 atelier de mecanică și un laborator pentru disciplinele economice sau la agenţii economici cu care şcoala are încheiate acorduri de parteneriat.
     Școala dispune de 2 săli de sport și o bibliotecă cu peste 16000 volume.

Organigrama

Biblioteca

Biblioteca școlii este dotată cu un număr total de 16398 de cărti.