Oferta educațională

Domeniul servicii

Specializarea: tehnician în activități economice

Învățământ liceal - 4 ani

Definiție

Tehnician in activități economice este o calificare ce îmbină activități complexe, caracterizate prin interdisciplinaritate. Astfel, analizează și valorifică oportunitățile mediului economic, promovează misiunea și valorile firmei. Poate întocmi, utiliza și analiza documente și informații financiar-contabile, înregistra evenimente și tranzacții din activitatea economică utilizând programe informatice de contabilitate.

Pe lângă activitățile specifice, sunt dezvoltate competențe cheie importante pentru viitoarele activități referitoare la comunicare, matematică, științe și tehnologii noi, competențe civice, sociale, de asumare a inițiativei ți dezvoltare a antreprenoriatului. Elevii dobândesc cunoștințe necesare pentru o inserţie rapidă pe piaţa muncii, stagiile de pregătire practică la agenții economici oferindu-le posibilitatea de a avea un loc de muncă.

Certificare

Absolvenții învățământului liceal – specializarea TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE – obțin certificatul de calificare profesională nivel 4, conform Cadrului Național al Calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile pe ruta învăţământului postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) și/sau pe ruta învăţământului superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Cum mă calific?

Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4, se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării, se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.

Ce ocupații pot practica cu această calificare?

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor în România) ce pot fi practicate:

• 331102 Agent de schimb
• 331301 Calculator devize
• 331302 Contabil
• 331304 Planificator
• 331305 Revizor gestiune
• 331306 Contabil bugetar
• 331309 Referent
• 331401 Referent statistician
• 331402 Statistician
• 332101 Agent de asigurare.

• 421111 Operator ghişeu birouri de schimb
• 421113 Referent operaţii între sedii
• 421114 Referent casier
• 421301 Amanetar
• 421401 Agent fiscal
• 431101 Calculator preţ cost
• 431102 Funcţionar economic
• 431103 Operator devize
• 431203 Administrator financiar
• 431301 Pontator
• 432202 Facturist

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Domeniul electric

Calificarea: electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

Învățământ dual - 3 ani

Ce înseamnă învățământ dual?

DUAL= învățământ profesional ce desfășoară exclusiv la cererea operatorilor economici parteneri, în vederea angajării elevilor după absolvire.

Partenerul școlii noastre: E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA

Stagiile de practică ale elevilor sunt asigurate în totalitate de către operatorul economic partener.

Cine se poate înscrie?

Se pot înscrie elevi absolvenți ai clasei a VIII a ai anului în curs.

De ce să aleg învățământul dual?

Ministerul Educației și Cercetării acordă tuturor elevilor BURSĂ DE STAT profesională în valoare de 200 lei/lună. Operatorul economic partener în DUAL va acorda tuturor elevilor BURSĂ PRIVATĂ de cel puțin 200 lei/lunălună. În DUAL, practica este organizată preponderent la sediul partenerului economic, într-un mediu profesionist, cu acces la tehnologii moderne.

În DUAL, MESERIA calificată nivel 3 îți oferă șansa unui loc de muncă, independență financiară, șansa de evoluție în carieră, un mediu profesionist de muncă, posibilitatea continuării studiilor liceale după absolvire.

Absolvenții din DUAL pot fi angajați la operatorii economici parteneri la care au realizat pregătirea practică în cei 3 ani de DUAL și, concomitent, pot continua studiile la liceu pentru obținerea calificării nivel 4, a diplomei de bacalaureat în scopul alegerii învățământului universitar (nivel 6) sau, cu/fără bacalaureat, în scopul alegerii învățământului postliceal (nivel 5).

După cei 3 ani de pregătire în Dual, respectiv clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, absolvirea se finalizează cu examen de certificare pentru meserii de nivel 3 de calificare. Astfel, ruta educațională profesională poate continua în funcție de alegerea fiecăruia pentru calificări de nivel 4 (liceu), 5 (școală postliceală) sau nivel 6 (studii universitare).

Această calificare dezvoltă abilităţi şi aptitudini care permit:

♦ realizarea, montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice din centrale, staţii şi reţele electrice;
♦ exploatarea, întreţinerea şi executarea de lucrări de reparaţii specifice acestor echipamente şi instalaţii electrice, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor;
♦ asumarea responsabilităţilor şi rolurilor care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut.

Domeniul mecanică auto

Calificarea: mecanic de întreținere și reparații

Învățământ profesional - 3 ani

Ce înveţi?

♦ Identifici defecte folosind tehnici moderne de diagnosticare;
♦ Execuţi lucrări de întreținere a autovehiculelor;
♦ Repari sistemele și instalațiile autovehiculelor;
♦ Manevrezi autovehiculele conform legislației în vigoare;
♦ Evaluezi funcțional, calitativ și cantitativ automobilul.

Care sunt beneficiile tale?

♦ Efectuezi instruire practică în service-uri auto moderne fiind la curent cu noutăţile din domeniu;
♦ Obţii gratuit permisul de conducere auto, categoriile B şi C;
♦ Inserția facilă pe piața muncii ca urmare a extinderii și diversificării parcului auto.

Ce job poţi avea?

♦ Mecanic auto într-un service auto/atelier de întreținere și reparații auto;
♦ Lucrător comercial la standuri cu piese auto;
♦ Conducător auto categoria B (taximetrist), C (transportator mărfuri)
♦ Recepționer service auto.